Dirigenten

1. H. KREIN vun 1888

2. J.B. POMMERELL

3. H. PAULUS

4. LEON

5. Peter PUTZ vun 1894 bis 1897

6. August KLEIN vun 1897 bis 1904

7. Willy GOETZ vun 1904 bis 1906

8. Louis WIEBLEB vun 1907 bis 1908

9. August KLEIN vun 1909 bis 1919

10. Emile HECK vun 1919 bis 1923

11. Nic. BOHNENBERGER vun 1923 bis 1924

12. Charles EHSES vun 1924 bis 1926

13. Louis MEYER vun 1926 bis 1929

14. Henri ANCION vun 1929 bis 1930

15. Jules KRÜGER vun 1930 bis 1935

16. Léon TRIBOU von 1935 bis 1938

17. Paul PIERRARD vun 1937 bis 1941

18. Gust REIMEN vun 1942 bis 1944

19. Jean SCHMIT vun 1944 bis 1945

20. Paul PIERRARD vun 1945 bis 1949

21. Lucien REUTER vun 1949 bis 1955

22. René HARTERT vun 1956 bis 1973

23. Francois ORVAL vun 1973 bis 1975

24. René HARTERT vun 1974 bis 1976

25. Jacques ASSELBORN vun 1977 bis 1982

26. Joel SAND vun 1982 bis 1995

27. John SCHNEIDER vun 1995 bis 1998

28. Roland CHAUMONT vun 1998 bis 2000

29. Philippe AUTELET vun 2000 bis 2003

30. Martin NEUKIRCH vun 2003

31. Mike GERGES vun 2003 bis 2005

32. Claude SCHENTEN vun 2005 bis 2010

33. Laurent BAUVIN vun 2010 bis 2013

34. Sandro BUCCIARELLI vun 2013 bis haut

 

Dirigentewiessel 1973
René Hartert - Francois Orval

 

Dirigentewiessel 1995
Joel Sand - John Schneider
 
Dirigentewiessel 2013
Laurent Bauvin - Sandro Bucciarelli